แนะนำ 9 วัดน่าไป ในจังหวัดตาก

     สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำ วัดน่าไป ในจังหวัดตากให้กับเพื่อน ๆ กันค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยว่า จังหวัดตากเป็นอีกจังหวัดที่น่าสนใจมาก ๆ เลยนะคะ แถมอยู่ใกล้กับประเทศพม่า ทำให้วัดที่อยู่ในจังหวัดนี้ได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากพม่ามาไม่น้อยเลยค่ะ ว่าแล้วก็ตามเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า มี วัดน่าไป วัดไหนในจังหวัดตากที่น่าไปกันบ้าง ไปดูกันเลยค่า

9 วัดน่าไป ในจังหวัดตาก

9วัดน่าไป

วัดที่ 1 วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง เป็นวัดที่เกิดจากรวมวัดโบสถ์มณีราษฎร์และวัดศรีบุญเรืองเข้าด้วยกัน ภายในวัดมีวิหารแบบไทย ด้านในวิหารประดิษฐานพระประธาน ชื่อว่า หลวงพ่อพุทธมนต์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อสำริด เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีเจดีย์ทรงมอญสีทองบรรจุพระธาตุเอาไว้ มีโบสถ์สีขาวที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นบนไม้กระดานข้างละแปดภาพ บนผนังปูนข้างพระประธานสองภาพ และด้านหลังพระประธานหนึ่งภาพ ทั้งหมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และมีวิหารหลวงพ่อทันใจให้กราบไว้ขอพรอีกด้วยค่ะ

ที่ตั้ง: ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วัดที่ 2 วัดดอยข่อยเขาแก้ว

วัดดอยข่อยเขาแก้ว หรือวัดพระเจ้าตาก เป็นโบราณสถานเก่าที่สำคัญในจังหวัดตาก ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญได้สิ่ง ได้แก่ ใบเสมาคู่ เจดีย์และพระพุทธบาทจำลองที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ มีเจดีย์ที่ได้บรรจุอังคารบิดาและมารดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่ตั้ง: ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วัดที่ 3 วัดไทยวัฒนาราม

วัดไทยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี เป็นวัดที่มีความงดงาม สร้างด้วยศิลปะแบบพม่า ภายในวัดมีพระวิหารที่เป็นศิลปะแบบพม่า ลวดลายแกะสลักสีทองลงบนพื้นผนังสีแดงล้อมด้วยกำแพงสีแดง และมีรูปปั้นสีทองเป็นโลหะสีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า มีรูปปั้นหงส์คู่สีทอง มีวิหารพระมหามุนี ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่ององค์ใหญ่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปลักษณะต่าง ๆ ตามอิทธิพลของศิลปะแบบไทยใหญ่ มีพระเจดีย์โกนาวิน เป็นเจดีย์เก้ายอด ทรงมอญ มีพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เป็นอาคารชั้นเดียวจัดแสดงความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนศิลปะแบบพม่า และมีพระพุทธไสยาสน์ พระนอนองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในวิหารเปิดโล่งที่ด้านหลังของวัดค่ะ

ที่ตั้ง: 12 ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดที่ 4 วัดมณีไพรสณฑ์

วัดมณีไพรสณฑ์ เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในอำเภอแม่สอด ภายในวัดมีเจดีย์วิหารสัมพุทเธ  เป็นศิลปะแบบพม่า และมีเจดีย์องค์เล็ก ๆ จำนวนมากล้อมรอบตัว มีวิหารหลวงพ่อทันใจ มีพระพุทธโคดมบรมศรีเมืองฉอด (หลวงพ่อโต) มีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี และมีศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เอาไว้ อาทิ หลวงพ่อสังกัจจาย และพระพุทธรูปปูนปั้นปางพุทธไสยาสน์ค่ะ

ที่ตั้ง: ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดในจังหวัดตาก

วัดที่ 5 วัดชุมพลคีรี

วัดชุมพลคีรี เดิมทีวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดกลาง เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอด มีอายุกว่า 200 ปี ภายในวัดมีเจดีย์สีทองที่จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของประเทศพม่า มีพระอุโบสถที่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย และมีกลองโบราณอายุกว่า 200 ปีที่ถูกเก็บรักษาไว้ภายในวิหารค่ะ

ที่ตั้ง: 31 ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดที่ 6 วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอแม่สอด เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนชะง่อนหินที่ยอดดอย ภายในวัดมีพระธาตุหินกิ่ว หรือพระธาตุหินพระอินทร์แขวนที่ประดิษฐานอยู่บนหินกิ่ว และมีลักษณะคล้ายกับพระธาตุอินทร์แขวนที่ประเทศพม่า มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีรอยพระพุทธบาท มีพระพุทธรูปปางลีลา มีเรือโบราณ 200 ปี และมีพระพุทธรูปพระพักตร์งาม เป็นศิลปะแบบพม่า ประดิษฐานอยู่ในถ้ำฆ้องถ้ำกลองค่ะ

ที่ตั้ง: ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดที่ 7 วัดถ้ำโพธิ์ทอง 

วัดถ้ำโพธิ์ทอง ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปมากมายหลายองค์ และมีความสวยงามด้วยลวดลายของหินบนเพดานถ้ำค่ะ

ที่ตั้ง: ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดที่ 8 วัดพระบรมธาตุ

วัดพระบรมธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอบ้านตาก แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่า ก่อนที่จะมีการย้ายตัวเมืองไปอยู่ที่ตำบลระแหง ซึ่งเป็นตัวเมืองตากในปัจจุบัน ภายในวัดมีพระบรมธาตุ ที่จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า มีพระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียอีกด้วยนะคะ

ที่ตั้ง: ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

วัดที่ 9 วัดแม่กาษา

วัดแม่กาษา ภายในวัดมีโบสถ์ เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน 3 องค์ เป็นพระพุทธรูปหินอ่อนสวยงามที่ได้มาจากประเทศพม่า และมีพระธาตุเจดีย์ บรรจุของมีค่าไว้ภายในค่ะ

ที่ตั้ง: ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

     เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อน ๆ กับ วัดน่าไป ที่จังหวัดตาก ที่เรานำมาแนะนำให้กับเพื่อน ๆ ต้องบอกเลยว่า แต่ละวัดมีความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์มาก ๆ เลยนะคะ เพื่อน ๆ คนไหนที่ได้แวะมาเที่ยวที่จังหวัดตาก อย่าลืมแวะไปไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยน้า แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะเพื่อน ๆ

และเพื่อความปังปุริเย่ เพื่อน ๆ อย่าลืมแวะมา เช็คด่วน เบอร์โทรศัพท์ เลขไหนปัง เลขไหนพัง ที่ต้องแนะนำเพื่อน ๆ ให้รีบเช็คกันด่วน ๆ เพราะตัวเลขใน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ของเรานั้น พลังงานของกลุ่มตัวเลข คู่ตัวเลข ส่งผลต่อผู้ใช้งาน เบอร์มือถือ นั้น ๆ เลยก็ว่าได้ค่ะ

รวยง่าย ๆ กับ SUPERSLOT สล็อตออนไลน์ ยุคใหม่ ฉีกทุกค่ายสล็อต ไม่ซ้ำใคร ยูสเดียวเล่นได้ทุกค่าย มีเกมสล็อตทุกรูปแบบ โปรโมชั่นแรงจุใจ สมัครสมาชิกใหม่ รับโบนัสฟรีทันที ห้ามพลาดเด็ดขาด กับ สล็อตออนไลน์ ที่ดีที่สุดแห่งปี 2021 ที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ การเล่นสล็อตที่ไม่เคยเจอจากที่ไหนมาก่อน ที่อยากให้ทุกคนได้มาลองเล่นกันค่ะ